Jesteś tutaj: FAQ

Adwokat Leszno - najczęściej zadawane pytania

Jak umówić się na spotkanie?

Celem umówienia się na spotkanie, uprzejmie proszę o wcześniejszy telefon lub wiadomość sms na numer telefonu 511-592-292 W przypadku braku możliwości w danym momencie nawiązania połączenia, zawsze oddzwaniam, albowiem z uwagi na szereg obowiązków służbowych, nie zawsze jestem w stanie odebrać telefonu. Oczywiście możliwe jest uprzednie umówienie wizyty również mailowo, pod adresem: mdlubala@adwokat-md.pl

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z adwokatem?

Na pierwsze spotkanie proszę zabrać ze sobą wszelkie posiadane przez siebie dokumenty dotyczące sprawy - jeżeli sprawa jest już w toku, najlepiej dotychczas sporządzane w sprawie pisma procesowe, protokoły rozpraw lub wszelką inną dokumentację związaną ze sprawą, ale nie jest to konieczne. Proszę zabrać ze sobą dokumenty, co do których Państwo macie jakiekolwiek wątpliwości, czy są przydatne w sprawie. Tej oceny dokonam bezpośrednio na spotkaniu, wskazując Państwu co jest istotne, a co nie. Możecie Państwo przed spotkaniem przygotować sobie notatki o jakie kwestie chcielibyście mnie Państwo zapytać, także podczas spotkania nie ma problemu, aby zapisywać sobie najważniejsze wiadomości.

Na czym polega pełnomocnictwo adwokata?

Pełnomocnictwo można udzielić adwokatowi pisemnie lub ustnie do protokołu przed Sądem lub innym organem, przed którym odbywają się czynności. Umożliwia ono adwokatowi reprezentowanie interesów swoich klientów przed Sądami, organami ścigania, organami administracji samorządowej i publicznej oraz innymi podmiotami. Treść pełnomocnictwa determinuje zakres umocowania adwokata w sprawie oraz czynności, do których dokonania jest umocowany. Pełnomocnictwo może mieć charakter ogólny, upoważniający adwokata do działania w imieniu klienta we wszystkich sprawach swojego mocodawcy, lub szczególny do poprowadzenia konkretnej sprawy czy też wykonania poszczególnej czynności. Udzielenie pełnomocnictwa adwokatowi stanowi czynność prawną jednostronną. Pełnomocnictwo może być również w każdym czasie odwołane poprzez złożenie adwokatowi stosownego oświadczenia o jego wypowiedzeniu.

Na czym polega stała obsługa prawna firm?

Jej zakres jest rozległy, polega na świadczeniu wszelkiego rodzaju usług prawnych, takich jak konsultacje, sporządzanie umów i regulaminów, opinii prawnych, udział w negocjacjach z klientami czy też reprezentacja w sporach sądowych. To usługi, podczas których nasz prawnik z Leszna stale podejmuje się działań na rzecz klienta, a ich celem jest ochrona jego interesu. Ważne, by obsługa prawna firm była dostosowana do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa, które będzie mogło korzystać z pomocy specjalisty zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.

Na czym polega pomoc adwokata przy windykacji?

Windykacja prowadzona przez adwokata polega na prowadzeniu skutecznych działań, mających na celu wyegzekwowanie od dłużnika należności, przy jednocześnie możliwie jak najniższych kosztach. Rozpoczyna się od wezwania do dobrowolnego uiszczenia należności, a w przypadku braku zapłaty, na przeprowadzeniu stosownego postępowania sądowego, uzyskania tytułu wykonawczego, a następnie skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Adwokat w postępowaniu egzekucyjnym jest niezwykle istotny, albowiem dba o interes klienta przed komornikiem, składając stosowne wnioski o podjęcie skutecznych czynności komorniczych oraz dbając o sprawne przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika.

Czy do rozwodu potrzebny jest prawnik?

Rozwód nie stanowi jedynie formalnego zakończenia związku małżeńskiego i wynikających z niego obowiązków uregulowanych stosownymi przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. W rozwodzie regulowane są takie kwestie jak alimenty na byłego małżonka, alimenty na dzieci, opieka nad małoletnimi oraz ustalenie z nimi kontaktów, jak również wspólne zamieszkiwanie byłych małżonków po rozwodzie, czy też przymusowe usunięcie jednego z małżonków z wspólnie zajmowanej nieruchomości. Ponadto, możliwe jest także przeprowadzenie w tym postępowaniu podziału majątku. Wieloaspektowość postępowania rozwodowego związana jest z koniecznością pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego, który w rzetelny sposób będzie dbał o interes swojego klienta w procesie.

Na czym polega pomoc prawna w dochodzeniu alimentów na dziecko?

Adwokat w postępowaniu dotyczącym dochodzenia alimentów na dziecko w sposób profesjonalny skonstruuje pozew, a następnie wniesie go do Sądu popierając dochodzone roszczenie. Istotą postępowań alimentacyjnych jest udowodnienie zasadności oraz niezbędności aktualnych kosztów utrzymania małoletniego przy jednoczesnym wykazaniu rzeczywistych możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do płatności alimentów. Profesjonalny pełnomocnik wie, na co w takich sprawach należy w szczególności zwrócić uwagę, jakie wnioski dowodowe złożyć oraz o co zapytać drugą stronę, tak aby w sposób skuteczny doprowadzić do zakończenia sprawy oraz otrzymania żądanych środków pieniężnych.

Czy przy sądowym dziale spadku potrzebny jest adwokat?

Niejednokrotnie sprawy spadkowe potrafią być skomplikowane, a ilość interesów uczestników w nich występujących znacznie różni się od siebie. Prawnik z Leszna ma za zadanie jak najlepiej reprezentować interesy klienta podczas trwania postępowania w przedmiocie działu spadku, poprzez odpowiednie formułowanie swoich żądań, wniosków dowodowych oraz ewentualnych zastrzeżeń. Celem Adwokata w takim postępowaniu jest doprowadzenie do jak najbardziej satysfakcjonującego klienta jego zakończenia, zgodnie z jego wolą. W zależności od indywidualnego przypadku, w takim postępowaniu klient może przejąć całość spadku z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców, tudzież uzyskać od innego spadkobiercy stosowną spłatę tytułem wyrównania jego udziału w majątku spadkowym.

Sprawa karna - kiedy potrzebujemy adwokata?

Adwokat w sprawie karnej jest potrzebny już w bardzo wczesnych fazach postępowania, nawet w sytuacji, gdy klientowi nie zostały jeszcze formalnie przedstawione zarzuty. Im we wcześniejszej fazie będzie mógł się zapoznać ze sprawą oraz przyjąć odpowiednią taktykę obrończą, tym większa jest szansa na pozytywne jej zakończenie. Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych wie, kiedy i w jakich okolicznościach możliwe jest zastosowanie odpowiednich instytucji prawnych mogących przyczynić się do złagodzenia następstw zarzucanych klientowi przestępstw, czy też, gdy jest to tylko możliwe w istniejącym w sprawie stanem faktycznym – doprowadzenie do jego uniewinnienia.

Kontakt
ul. Jana Matejki 9 64-100 Leszno woj. wielkopolskie
Copyright © Adwokat Marcin Dłubała
Kancelaria Adwokacka Marcin Dłubała