Jesteś tutaj: Oferta Rozwód

Rozwód Leszno

Jeśli są Państwo zdecydowani, by zakończyć swój związek małżeński, możecie skorzystać z usług mojej kancelarii w Lesznie. Jestem adwokatem, który pomoże w tej sprawie – sporządzając odpowiedni pozew o rozwód, z uwzględnieniem Waszych interesów i korzyści możliwych do uzyskania w danym stanie faktycznym sprawy.

Wskażę najważniejsze kwestie, które muszą lub mogą zostać uregulowane przy orzeczeniu rozwodu przez Sąd, takie jak:

  • alimenty na wspólne małoletnie dzieci,
  • alimenty na drugiego współmałżonka,
  • władza rodzicielska,
  • kontakty z dziećmi,
  • sposób zamieszkania wspólnego lokalu mieszkalnego po rozwodzie,
  • podział majątku wspólnego.

Zapraszam serdecznie do skorzystania z usług  adwokata do spraw rozwodowych w Lesznie

tel: 511-592-292

Adwokat – pomoc przy rozwodzie – Leszno

Rozwód bywa bardzo trudną sytuacją dla obu stron zaangażowanych w sprawę. Może stanowić nie tylko obciążenie emocjonalne, ale także rodzić wiele komplikacji natury prawnej – szczególnie jeśli jest związany również z ustaleniem alimentów czy opieką nad dziećmi.

Wsparcie adwokata rozwodowego w Lesznie może być zatem bardzo cenne w sprawach dotyczących zakończenia związku małżeńskiego. Warto mieć świadomość, że każda sytuacja jest nieco inna i wymaga odpowiedniego podejścia. Uzyskanie rozwodu jest możliwe z orzeczeniem winy i bez orzeczenia o winie. W pierwszym przypadku procedura jest znacznie bardziej skomplikowana i wymaga dużego zaangażowania zarówno ze strony występującej o rozwód, jak i tej, wobec której ma zostać orzeczona wina.

Pomoc adwokata przy rozwodzie w Lesznie jest więc zawsze wskazana. Specjalista nie tylko służy wsparciem merytorycznym i może reprezentować klienta przed sądem. Pomaga także zachować spokój w trudnych chwilach i wspiera w podejmowaniu przemyślanych działań leżących w najlepszym interesie klienta.

Adwokat do spraw rozwodowych – Leszno

Warto wiedzieć, w jaki dokładnie sposób adwokat rozwodowy w Lesznie wspiera swoich klientów. Podstawą jest spotkanie z prawnikiem, podczas którego omawia się daną sytuację. Można przedstawić wówczas dokumenty (akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci), jednak zwykle nie ma potrzeby zabierania ich na pierwsze spotkanie.  Adwokat rozwodowy w Lesznie zadaje klientowi pytania, które pozwalają mu poznać sprawę.

Dokładny zakres wsparcia prawnika do spraw rozwodowych jest uzależniony od konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się klient. Usługi mogą obejmować przygotowywanie pism, zbieranie dokumentacji czy wypełnianie wniosków i innych formalności. Obejmują również reprezentowanie klienta w sądzie.

Bardzo istotną rolą adwokata rozwodowego w Lesznie jest również prowadzenie negocjacji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Współpraca z prawnikiem zdecydowanie ułatwia mediacje z drugą stroną.

Podstawowym zadaniem adwokata rozwodowego jest wsparcie merytoryczne klienta, które może polegać na omówieniu z nim konsekwencji, jakie w konkretnym przypadku wywoła rozwód. Prawnik odpowie także na wszystkie pytania, a także doradzi, jakie kroki warto podjąć w danej sytuacji.

Warto mieć świadomość, że proces rozwodowy może być zawiły i wymagać wypełnienia wielu formalności. Adwokat pomoże przejść przez wszystkie procedury, a także zrozumieć, na czym one polegają. Prawnik zawsze działa w interesie klienta, dbając o przestrzeganie przepisów i chroniąc jego prawa.

Choć udział adwokata nie jest obowiązkowy, zdecydowanie warto to zrobić, aby zabezpieczyć swoje interesy. Pomoc adwokata do spraw rozwodowych w Lesznie jest szczególnie wskazana, jeśli klient ma dzieci. Takie sprawy bywają najbardziej skomplikowane.

Adwokat Leszno rozwody - często zadawane pytania

Co jest warunkiem koniecznym uzyskania rozwodu przed Sądem?

Warunkiem koniecznym orzeczenia rozwodu stron jest stwierdzenie zaistnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przepisy nie definiują wprost znaczenia tego pojęcia. Zarówno w poglądach doktryny, jak  i orzecznictwie sądów powszechnych, wskazuje się jednak, że powyższą przesłankę należy uznać za spełnioną, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków. Co istotne, rozkład pożycia jest trwały, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, a zupełny, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Sąd orzekając rozwód, orzeka również który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Na zgodny wniosek stron możliwe jednak jest zaniechanie orzekania o winie. Każde z powyższych możliwych orzeczeń może powodować różne skutki w sferach praw i obowiązków byłych małżonków po rozwodzie.

Pozew rozwodowy - z czego powinien się składać?

Prawidłowy pozew o rozwód powinien zawierać odpowiednią treść dochodzonych w nim żądań, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz stosowne załączniki. Podstawowymi dokumentami koniecznymi do skutecznego zainicjowania postępowania rozwodowego stanowią skrócone odpisy aktów stanu cywilnego takie jak akt małżeństwa czy też akty urodzenia małoletnich wspólnych dzieci stron.

Ważne jest również przedłożenia dowodu opłaty stałej od pozwu, chyba że starają się Państwo o zwolnienie z kosztów postępowania rozwodowego, a w tym i opłaty od pozwu. Jako adwokat rozwodowy zajmuję się w sposób profesjonalny formułowaniem pozwów rozwodowych, jak również gromadzeniem oraz oceną dowodów przydatnych do postępowania rozwodowego, które mają na celu doprowadzić do satysfakcjonującego dla klienta zakończenia sprawy.

Podziału majątku wspólnego po rozwodzie - jak go dokonać?

Dokonanie podziału majątku wspólnego jest możliwe w postępowaniu rozwodowym, jednakże w praktyce zdarza się niezwykle rzadko. Z tego powodu zazwyczaj konieczne jest przeprowadzenie kolejnego postępowania w przedmiocie podziału majątku wspólnego. Jednocześnie, w przypadku zgodnej woli obu stron, istnieje możliwość dokonania pozasądowego podziału majątku lub zgodnego podziału majątku przed sądem, które stanowią szybkie sposoby rozwiązania kwestii majątkowych byłych małżonków.

Udział adwokata rozwodowego w Lesznie w sprawie o podział majątku wspólnego stron jest istotny z uwagi na konieczność zgłoszenia stosownych roszczeń swojego klienta, które muszą zostać podniesione w trakcie trwającego postępowania, pod rygorem ich utraty w przyszłości. Chodzi tutaj między innymi o kwestie związane z rozliczeniem nakładów na majątek wspólny czy na majątki osobiste małżonków z majątku wspólnego, a także i inne, zależne od danego stanu faktycznego i prawnego występującego pomiędzy byłymi małżonkami.

Rozwody – Leszno

Jeśli planują Państwo złożenie pozwu o rozwód, pomoc adwokata może stanowić bardzo cenne wsparcie. Jest ważna nie tylko ze względów formalnych i merytorycznych, ale także daje pewność, że Państwa interesy będą skutecznie reprezentowane. Każdy rozwód niesie ze sobą poważne konsekwencje. Konsultacja ze specjalistą jest więc zawsze rozsądnym wyborem.

Jako adwokat rozwodowy w Lesznie na co dzień kompleksowo zajmuję się sprawami o rozwód, a także podziałami majątku wspólnego po rozwodzie, mając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie.

Kontakt
ul. Jana Matejki 9 64-100 Leszno woj. wielkopolskie
Copyright © Adwokat Marcin Dłubała
Kancelaria Adwokacka Marcin Dłubała