Jesteś tutaj: Oferta Rozwód

Rozwód Leszno

Jeśli jesteś zdecydowany, by zakończyć swój związek małżeński, możesz skorzystać z usług mojej kancelarii w Lesznie. Jestem adwokatem, który pomoże Ci w tej sprawie – sporządzając odpowiedni pozew o rozwód, z uwzględnieniem Twoich interesów i korzyści możliwych do uzyskania w danym stanie faktycznym sprawy. Wskażę najważniejsze kwestie, które muszą lub mogą zostać uregulowane przy orzeczeniu rozwodu przez Sąd, takie jak alimenty na wspólne małoletnie dzieci, alimenty na drugiego współmałżonka, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, sposób zamieszkania wspólnego lokalu mieszkalnego po rozwodzie czy też podział majątku wspólnego.

Zapraszam serdecznie do skorzystania z usług mojej kancelarii w Lesznie

tel: 511-592-292

Adwokat Leszno rozwody - często zadawane pytania

Co jest warunkiem koniecznym uzyskania rozwodu przed Sądem?

Warunkiem koniecznym orzeczenia rozwodu stron jest stwierdzenie zaistnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przepisy nie definiują wprost znaczenia tego pojęcia. Zarówno w poglądach doktryny, jak  i orzecznictwie sądów powszechnych, wskazuje się jednak, że powyższą przesłankę należy uznać za spełnioną, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków. Co istotne, rozkład pożycia jest trwały, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, a zupełny, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Sąd orzekając rozwód, orzeka również który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Na zgodny wniosek stron możliwe jednak jest zaniechanie orzekania o winie. Każde z powyższych możliwych orzeczeń może powodować różne skutki w sferach praw i obowiązków byłych małżonków po rozwodzie.

Pozew rozwodowy - z czego powinien się składać?

Prawidłowy pozew o rozwód powinien zawierać odpowiednią treść dochodzonych w nim żądań, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz stosowne załączniki. Podstawowymi dokumentami koniecznymi do skutecznego zainicjowania postępowania rozwodowego stanowią skrócone odpisy aktów stanu cywilnego takie jak akt małżeństwa czy też akty urodzenia małoletnich wspólnych dzieci stron. Ważne jest również przedłożenia dowodu opłaty stałej od pozwu, chyba, że starasz się o zwolnienie z kosztów postępowania rozwodowego, a w tym i opłaty od pozwu. Jako adwokat rozwodowy zajmuję się w sposób profesjonalny formułowaniem pozwów rozwodowych, jak również gromadzeniem oraz oceną dowodów przydatnych do postępowania rozwodowego, które mają na celu doprowadzić do satysfakcjonującego dla klienta zakończenia sprawy.

Podziału majątku wspólnego po rozwodzie - jak go dokonać?

Dokonanie podziału majątku wspólnego jest możliwe w postępowaniu rozwodowym, jednakże w praktyce zdarza się niezwykle rzadko. Dlatego też zazwyczaj konieczne jest przeprowadzenie kolejnego postepowania w przedmiocie podziału majątku wspólnego. Jednocześnie, w przypadku zgodnej woli obu stron, istnieje możliwość dokonania pozasądowego podziału majątku, lub też zgodnego podziału majątku przed Sądem, które stanowią szybkie sposoby rozwiązania kwestii majątkowych byłych małżonków. Udział adwokata w sprawie o podział majątku wspólnego stron jest istotna z uwagi na konieczność zgłoszenia stosownych roszczeń swojego klienta, które muszą zostać podniesione w trakcie trwającego postępowania, pod rygorem ich utraty w przyszłości. Chodzi tutaj między innymi o kwestie związane z rozliczeniem nakładów na majątek wspólny, czy też na majątki osobiste małżonków z majątku wspólnego, a także i inne, zależne od danego stanu faktycznego i prawnego występującego pomiędzy byłymi małżonkami.

Jako adwokat rozwodowy, na co dzień kompleksowo zajmuję się sprawami o rozwód, a także podziałami majątku wspólnego po rozwodzie, posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie.

Kontakt
ul. Jana Matejki 9 64-100 Leszno woj. wielkopolskie
Copyright © Adwokat Marcin Dłubała
Kancelaria Adwokacka Marcin Dłubała