Jesteś tutaj: Oferta Prawo cywilne

Prawo cywilne - Adwokat Leszno

Adwokat Marcin Dłubała świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych zagadnień:

  • windykacja i egzekucja należności,
  • sprawy o zapłatę w postępowaniu zwyczajnym, upominawczym, nakazowym,
  • sporządzanie opinii i projektów umów cywilnoprawnych,
  • sprawy lokalowe,
  • zasiedzenie,
  • zniesienie współwłasności,
  • eksmisja,
  • odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej,
  • sprawy o naruszenie dóbr osobistych

Jeśli potrzebują Państwo adwokata do reprezentowania Państwa interesów w powyższych tematach, zapraszam do kontaktu. Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy rzetelnie i z zaangażowaniem, z uwzględnieniem stanowiska Klienta. Dążymy do rozwiązania najbardziej korzystnego dla Klienta.

Sprawy lokalowe i eksmisje

Prowadzona przeze mnie w Lesznie kancelaria adwokacka udziela wsparcia prawnego zarówno właścicielom nieruchomości, jak i najemcom. W zależności od okoliczności przejmuję na siebie rolę pełnomocnika osób, które interesuje eksmisja lokatora z mieszkania albo podejmuję się obrony praw ludzi pokrzywdzonych nielegalnym wyrzuceniem na bruk. Przygotowuję również różnego rodzaju pisma procesowe i przedprocesowe, takie jak choćby wniosek o zasiedzenie gruntu albo lokalu mieszkalnego. Doradzam klientom w różnych sprawach, wskazując im na możliwe strategie postępowania w danym przypadku.

Co do zasady, eksmisja lokatora z mieszkania może nastąpić na skutek uchylania się przez niego od obowiązku zapłaty czynszu przez co najmniej trzy pełne miesiące albo w wyniku użytkowania lokalu w sposób sprzeczny z umową. Dotyczy to także sytuacji nielegalnego podnajmowania lokum osobom trzecim. Właściciel może złożyć wniosek do sądu o rozwiązanie stosunku prawnego wówczas, gdy strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu wygaśnięcia wspomnianych zobowiązań.

Jako adwokat pomagam właścicielom apartamentów w wyegzekwowaniu ich praw. Podejmuję także stosowne kroki na drodze do ochrony lokatorów przed bezprawną eksmisją. Jednym z najważniejszych jest staranie się o uzyskanie lokum zastępczego dla uprawnionych osób. Przesłanką do zaniechania czynności eksmisyjnych może też być zasiedzenie gruntu albo lokalu mieszkalnego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy samoistny posiadacz nabywa praw własności do nieruchomości w wyniku wieloletniego jej zajmowania. W zakresie moich kompetencji mieści się m.in. dokonywanie oceny spełniania wymogów wspomnianej instytucji. Przy opracowywaniu wniosków o zasiedzenie mieszkania albo gruntu biorę pod uwagę wszelkie wymogi prawne. Reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych dotyczących tych kwestii.

Kontakt
ul. Jana Matejki 9 64-100 Leszno woj. wielkopolskie
Copyright © Adwokat Marcin Dłubała
Kancelaria Adwokacka Marcin Dłubała