Jesteś tutaj: Oferta Prawo spadkowe

Prawo spadkowe - Adwokat Leszno

W zakres świadczonych usług wchodzą w szczególności:

  • stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu,
  • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  • dokonanie podziału majątku spadkowego,
  • zachowek,
  • wykonanie zapisu lub polecenia,
  • podważenie ważności testamentu

Moja kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną klientom z Leszna oraz okolicznych miejscowości. Jako adwokat zajmuję się prowadzeniem spraw m.in. z zakresu prawa spadkowego. W ramach proponowanego wsparcia udzielam osobom korzystającym ze wsparcia prawniczego informacji dotyczących zasad dziedziczenia majątku po zmarłych. Biorę na siebie również odpowiedzialność za przygotowywanie różnych dokumentów, do których można zaliczyć np. pozew o zachowek. Występuję też w roli pełnomocnika tych, których interesuje podważenie testamentu albo odrzucenie spadku po latach.

Jak wskazuje obowiązujące w Polsce prawo spadkowe, dziedziczenie mienia pozostawionego przez nieżyjącą osobę może odbywać się na drodze ustawowej albo na podstawie ostatniej woli sporządzonej przez spadkodawcę. W tym pierwszym przypadku uprawnienie do przejęcia dobytku przysługuje najbliższym krewnym dotychczasowego właściciela danych dóbr materialnych. W drugim natomiast autor testamentu sam wyznacza, komu ma przypaść w udziale majątek po jego śmierci. Jako prawnik oferuję klientom wsparcie w sprawach o podważenie treści tego dokumentu. Doradzam im w kwestiach dotyczących przyjęcia albo odrzucenia spadku (także po latach) oraz jego podziału pomiędzy spadkobierców. Reprezentuję również ich interesy w postępowaniach o przyznanie zachowku na podstawie złożonego pozwu.

W zakresie moich kompetencji mieści się ustalanie kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym. Powierzone mi sprawy najpierw poddaję analizie. Na jej podstawie przedstawiam klientom możliwe strategie postępowania w procesach dotyczących np. podważenia testamentu, odrzucenia spadku po latach albo ubiegania się o zachowek po przekazaniu do sądu stosownego pozwu.

Kontakt
ul. Jana Matejki 9 64-100 Leszno woj. wielkopolskie
Copyright © Adwokat Marcin Dłubała
Kancelaria Adwokacka Marcin Dłubała