Jesteś tutaj: Oferta Prawo cywilne Eksmisja

Eksmisja: Leszno

Zajmujemy się procedurą, jaką jest eksmisja. W Lesznie znajduje się nasza kancelaria, ale współpracujemy również z klientami z okolicznych miejscowości. Sam proces polega na opróżnieniu lokalu ze znajdujących się w nim osób, należących do nich rzeczy oraz na przywróceniu opróżnionej nieruchomości osobie, która jest jej prawnym właścicielem. 

Kiedy potrzebna jest eksmisja z lokalu? 

Eksmisja z lokalu może nastąpić m.in. ze względu na: 

  • zajmowanie mieszkania po wygaśnięciu umowy najmu/dzierżawy, 
  • zajęcie lokalu bez żadnego tytułu prawnego,
  • powstanie zaległości finansowych wobec właściciela nieruchomości sięgających 3 okresów płatności, 
  • stosowanie przemocy wobec innego lokatora. 

Zanim rozpocznie się postępowanie eksmisyjne, warto podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu, w którą dobrze zaangażować prawnika. Może przygotować m.in. przedsądowe wezwanie do opuszczenia lokalu lub np. reprezentować klienta w negocjacjach z lokatorami. Postępowanie sądowe jest czasochłonne, wiąże się też z kosztami. Niekiedy eksmisja lokatora w tym trybie jest konieczna, aby odzyskać kontrolę nad swoją własnością. 

Pomoc adwokata przy postępowaniu eksmisyjnym 

Każda sprawa o eksmisję wiąże się z dużym ładunkiem emocjonalnym i jest delikatna. Wymaga podejmowania stanowczych działań, które warto powierzyć adwokatowi. W ramach obsługi klientów indywidualnych, przedsiębiorców i instytucji oferujemy przede wszystkim: doradztwo w sprawach związanych z samym procesem eksmisji lokatorów w konkretnym przypadku, przygotowanie właściwego wniosku do sądu (opracowujemy wniosek o eksmisję), reprezentowanie klienta w procesie oraz merytoryczne przygotowanie go do całej sprawy.

Zajmujemy się takimi sprawami jak np. eksmisja z domu jednorodzinnego po licytacji komorniczej. Reprezentujemy interesy właścicieli mieszkania oraz lokatorów, wobec których procedura jest stosowana z pominięciem obowiązujących przepisów. W każdym wypadku zapewniamy indywidualne podejście do sprawy i kompleksową obsługę.

Kontakt
ul. Jana Matejki 9 64-100 Leszno woj. wielkopolskie
Copyright © Adwokat Marcin Dłubała
Kancelaria Adwokacka Marcin Dłubała